Lào Cai 26° - 28°
Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022
Số ký hiệu văn bản 892/BTC
Ngày ban hành 05/10/2022
Ngày hiệu lực 05/05/2022
Trích yếu nội dung Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm THE_LE_CUOC_THI_-_chuan_signed20221005095226878_Signed.pdf
Văn bản mới