Lào Cai 26° - 29°
V/v báo cáo kết quả công tác tư năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023
Số ký hiệu văn bản 999/STP-VP
Ngày ban hành 31/10/2022
Ngày hiệu lực 31/10/2022
Trích yếu nội dung V/v báo cáo kết quả công tác tư năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm Cong_van_don_doc_bao_cao_nam_220221031101632913_Signed.pdf
Văn bản mới