Lào Cai 26° - 27°
Về việc tham gia ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Số ký hiệu văn bản 147/STP-VBQPPL
Ngày ban hành 18/02/2023
Ngày hiệu lực 18/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc tham gia ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm vb_de_nghi_tgyk_luat_dat220230219111343064_signed.pdf
Văn bản mới