Lào Cai 23° - 24°
V/v đề nghị báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ; định hướng nhiệm vụ công tác từ nay đến hết nhiệm kỳ và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1172/STP-VP
Ngày ban hành 01/11/2023
Ngày hiệu lực 01/11/2023
Trích yếu nội dung V/v đề nghị báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ; định hướng nhiệm vụ công tác từ nay đến hết nhiệm kỳ và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Trần Xuân Hưng
Tài liệu đính kèm cong_van_don_doc_bao_cao_nam_220231101023956042_signed.pdf
Văn bản mới