Lào Cai 22° - 24°
Kế hoạch triển khai, duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1/KH-STP
Ngày ban hành 02/01/2024
Ngày hiệu lực 02/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai, duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Hoàng Văn Tuấn
Tài liệu đính kèm ke_01-hoach_xay_dung_ap_dung_iso_20240102042137596_signed.pdf
Văn bản mới