Ngành Tư pháp Lào Cai thực hiện lời dạy của Bác

Ngành Tư pháp Lào Cai thực hiện lời dạy của Bác

 

Lê Ngọc Quỳnh

Giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai

 

Mùa thu tháng Tám đánh dấu nhiều thành tựu và những bước phát triển của Ngành Tư pháp Việt Nam. Mùa thu cũng là lúc vạn vật có màu sắc mới, màu sắc vàng non trên tán lá cũng là lúc chúng ta nhớ lại những dấu mốc lịch sử ngành Tư pháp.

Năm 1945, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra Tuyên cáo thành lập Nội các Thống nhất Quốc gia gồm 12 Bộ, trong đó có Bộ Tư pháp do Ông Vũ Trọng Khánh làm Bộ trưởng. Theo Quyết định số 715/TTg ngày 7/11/1995 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28 tháng 8 trở thành “Ngày Truyền thống của Ngành Tư pháp Việt Nam”. Trong giai đoạn 1960 – 1981 nhiệm vụ công tác tư pháp nằm trong tổ chức pháp chế, hệ thống pháp chế địa phương sau năm 1976 đã lần lượt thành lập ở hầu hết các tỉnh, hoạt động tới năm 1981 thì chuyển sang hình thức Sở Tư pháp. Bộ Tư pháp được tái thành lập theo Nghị định số 143/HĐBT ngày 22/11/1981 của Hội đồng Bộ trưởng; ngày 15/10/1975  Ban Pháp chế thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai được thành lập đây là tổ chức tiền thân của Ngành Tư pháp tỉnh Lào Cai.

Trải qua 15 năm thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn (1976 - 1991) và 30 năm hoạt động kể từ ngày tỉnh Lào Cai được tái lập, bộ máy Tư pháp các cấp của tỉnh từng bước được củng cố và phát triển; tập thể cán bộ, công chức Ngành Tư pháp tỉnh Lào Cai luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ngành Tư pháp Lào Cai luôn ghi nhớ lời căn dặn của Bác đưa công tác tư pháp phát triển không ngừng, vượt qua khó khăn và thử thách, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành những nhiệm vụ được giao trong các giai đoạn cách mạng và có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của sự nghiệp xây dựng và kiến thiết tỉnh Lào Cai. Các thế hệ cán bộ tư pháp qua các thời kỳ đã nỗ lực phấn đấu cùng các đồng chí lãnh đạo ngành Ông Nông Ngọc Lan, Bà Nguyễn Thị Lan, Ông Hoàng Kim Thái, Ông Lê Ngọc Quỳnh… nối tiếp nhau xây dựng, vun đắp đưa Ngành Tư pháp từng bước trưởng thành về mọi mặt. Cho đến nay, Ngành Tư pháp Lào Cai đã phát triển với hơn 70 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Các hoạt động đã nâng vị thế và vai trò của Ngành Tư pháp đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ngày càng được khẳng định. Ngành Tư pháp Lào Cai thực hiện tốt lời dạy của Bác và 05 Chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), cụ thể hóa lời dậy của Bác trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, cải chính tư pháp, lý lịch tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính…. Đối với hoạt động chuyên môn lĩnh vực xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu tích cực giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý quy trình lập quy. Hàng năm, ngoài việc soạn thảo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về quản lý công tác Tư pháp, Sở đã trực tiếp soạn thảo hoặc phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh soạn thảo, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Từ năm 1996 theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và từ tháng 7/2005 theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngành Tư pháp được giao nhiệm vụ thẩm định đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xem xét ban hành. Hoạt động thẩm định của cơ quan Tư pháp ngày càng được chú trọng và nâng cao về chất lượng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, tính thống nhất, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong sự nghiệp đổi mới, cải cách Tư pháp, cải cách hành chính.  Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được triển khai thực hiện theo Nghị định 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ từ cuối năm 2003. Sở Tư pháp đã chủ động hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật đối với cơ quan Tư pháp cấp dưới. Từ năm 2004, bên cạnh việc giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện đã thực hiện việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được thực hiện thường xuyên và nền nếp. Đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội, tổ chức kinh tế và các cơ quan thông tin đại chúng lựa chọn các nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng và địa bàn dân cư, các văn bản đã được triển khai sâu rộng tới tận cơ sở.  Trong công tác quản lý hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp hoạt động của đội ngũ Luật sư đã góp phần giúp đỡ về mặt pháp lý cho công dân. Việc tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi không chỉ bó hẹp trong địa bàn tỉnh mà còn mở rộng đến một số địa phương trong toàn quốc. Hoạt động của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, luật sư trong thời gian qua đã góp phần giúp cho công tác điều tra, truy tố và xét xử các vụ án được khách quan, chính xác, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, từng bước đổi mới, thực hiện đúng tinh thần cải cách tư pháp nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa. Công tác trợ giúp pháp lý đã tích cực giúp cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và những người yếu thế trong xã hội được tiếp cận với dịch vụ pháp lý không thu phí, bảo đảm công bằng xã hội. Hoạt động bán đấu giá tài sản qua 15 năm hoạt động đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm minh bạch công khai.

Công tác tư pháp Lào Cai từng bước hoạt động ổn định, bộ máy tổ chức Tư pháp tỉnh Lào Cai và đội ngũ cán bộ Tư pháp của tỉnh đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh gắn liền với thành tích 6 nhiệm kỳ lãnh đạo của Đảng bộ Lào Cai (1991- 2020). Khi mới thành lập năm 1991, đội ngũ cán bộ Sở Tư pháp của tỉnh chỉ có 12  người, cán bộ tư pháp các huyện, thị xã có hơn 30 người, trình độ, năng lực còn hạn chế. Với chủ trương và quyết tâm nỗ lực trong công tác đào tạo cán bộ từ năm 2000 đến 30/6/2021 cán bộ Sở Tư pháp của tỉnh đã có 30 người và 3 đơn vị trực thuộc Sở (Trung tâm đấu giá tài sản, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Phòng Công chứng) có trên 40 người; công chức tư pháp cấp huyện đã có trên 40  người phần lớn có trình độ đại học và trên đại học chuyên ngành luật. Ở cấp xã, ban đầu có Ban Tư pháp nhưng do lãnh đạo xã kiêm nhiệm, đến năm 2000 tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã có cán bộ tư pháp chuyên trách, mỗi xã có từ 1 đến 2 cán bộ có trình độ từ trung cấp đến đại học. Trong công tác xây dựng Đảng, năm 1991 khi tái lập tỉnh, Sở Tư pháp chỉ có quy mô Chi bộ với 4 đảng viên, đến năm 2000 đã có 27 đảng viên và được nâng cấp thành Đảng bộ. Đến năm 2021, Đảng bộ đã có 47 đảng viên, sinh hoạt ở 5 chi bộ trực thuộc. Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai và Phòng Tư pháp các huyện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý. Riêng Sở Tư pháp đã được Nhà nược tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai và hạng Ba và được tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ, của Bộ Tư pháp và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; có nhiều cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen.

Qua 30 năm hoạt động, ngành Tư pháp Lào Cai đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình; luôn nỗ lực cố gắng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ. Từ mùa thu tháng Tám năm 1945 cho đến hôm nay Lào Cai mảnh đất biên cương  đã đổi mới, Nhân dân có cuộc sống ấm no, những con đường mới mở ra từ những công trình, đại lộ và  nhịp cầu mới kéo gần khoảng cách với miền xuôi, các con đường về xã, về bản đã tạo ra nhịp sống mới cho Nhân dân các dân tộc Lào Cai. Công chức, viên chức trong toàn ngành Tư pháp đã cống hiến sức lực làm đổi thay các hoạt động của ngành theo lời dạy của Bác Hồ với các cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 1,796
  • Tất cả: 798,433
Đăng nhập