STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Ghi chú

I

Hộp thư liên hệ của đơn vị

contact-stp@laocai.gov.vn

 

II

Ban Giám đốc

1

Lê Ngọc Quỳnh 

Giám đốc

lnquynh-stp@laocai.gov.vn

 

2

Nguyễn Thị Thúy

P.Giám đốc

ntthuy-stp@laocai.gov.vn

 

3

Nguyễn Văn Lợi

P.Giám đốc

nvloi-stp@laocai.gov.vn

 

4

Hoàng Văn Tuấn

P.Giám đốc

Hvtuan-stp@laocai.gov.vn

 

III

Văn phòng sở 

1

Vũ Đình Phúc

Chánh Văn Phòng

 

vdphuc-stp@laocai.gov.vn

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Lan

P.Chánh VP

ntnlan-stp@laocai.gov.vn

 

3

Hà Thị Minh Thúy

Chuyên viên

htmthuy-stp@laocai.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Phương Thúy

Chuyên viên

ntpthuy-stp@laocai.gov.vn

 

5

Nguyễn Trung Nghĩa

Chuyên viên

ntnghia-stp@laocai.gov.vn

 

6

Nguyễn Thị Bẩy

Văn thư

ntbay-stp@laocai.gov.vn

 

7

 Mai Thị Lan Hương

Chuyên viên

mtlhuong-stp@laocai.gov.vn

 

IV

Thanh tra sở 

1

Phạm Thị Thu Thủy

Chánh thanh tra

pttthuy-stp@laocai.gov.vn

 

2

Lý Thị Tuyết

Chuyên viên

lttuyet-stp@laocai.gov.vn

 

V

Phòng Văn bản quy phạm pháp luật  

1

Lò Thị Thu Hương

Trưởng phòng

ltthuong-stp@laocai.gov.vn

 

2

Nguyễn Thu Trang

Chuyên viên

trangnt-stp@laocai.gov.vn

 

3

Chu Mỹ Hạnh

Phó trưởng phòng

cmhanh-stp@laocai.gov.vn

 

4

Nguyễn  Thị Hương

Chuyên viên

nthuong-stp@laocaigov.vn

 

VI

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

1

Lê Thị La

Trưởng phòng

ltla-stp@laocai.gov.vn

 

2

Phạm Thị Nghĩa

Chuyên viên

ptnghia-stp@laocai.gov.vn

 

3

Phan Thu Hiền

Chuyên viên

pthien-stp@laocai.gov.vn

 

VII

Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật  

1

Đặng Thị Thoa

Trưởng phòng

dtthoa-stp@laocai.gov.vn

 

2

Nguyễn Lê Hằng

Phó phòng

nlhang-stp@laocai.gov.vn

 

3

Trần Lan Hương

Chuyên viên

tlhuong-stp@laocai.gov.vn

 

4

Hoàng Khánh  Linh

Chuyên viên

hklinh-stp@laocai.gov.vn

 

VIII

Phòng Hành chính - Bổ trợ Tư pháp  

1

Nguyễn Thị Vinh

Trưởng phòng

ntvinh-stp@laocai.gov.vn

 

2

Sùng Thị Phúc

Chuyên viên

stphuc-stp@laocai.gov.vn

 

3

Đặng Thùy Linh

Chuyên viên

dtlinh-stp@laocai.gov.vn

 

4

La Phương Na

Chuyên viên

 lpna-stp@laocai.gov.vn

 

5

Vũ Quốc Thịnh

Chuyên viên

vqthinh-stp@laocai.gov.vn

 

XI

Phòng Công chứng số 1 

1

Phàn Thị Bình

Phó phòng

ptbinh-stp@laocai.gov.vn

 

2

Đàm Thị Thanh Lan

Kế toán

dttlan-stp@laocai.gov.vn

 

3

Đoàn Thùy Linh

Chuyên viên

dtlinh-stp@laocai.gov.vn

 

4

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

hienntt-stp@laocai.gov.vn

 

5

Bùi Thị Tố Hoa

Chuyên viên

btthoa-stp@laocai.gov.vn

 

XII

Trung tâm trợ giúp pháp lý  

1

Trần Thị Chinh

Giám đốc

ttchinh-stp@laocai.gov.vn

 

2

Kiều Phương Dung

Kế toán

kpdung-stp@laocai.gov.vn

 

3

Đỗ Thị Lan Oanh

Phó giám đốc

dtloanh-stp@laocai.gov.vn

 

4

Phạm Thị Thương

Trưởng phòng HC TH

ptthuong-stp@laocai.gov.vn

 

5

Bùi Thị Nhung

Trợ giúp viên

btnhung-stp@laocai.gov.vn

 

6

Liệu Thị Nga

Trợ giúp viên 

ltnga-stp@laocai.gov.vn

 

7

Nguyễn Thị Mai Hương

Cán sự phòng HC TH

ntmhuong-stp@laocai.gov.vn

 

8

Nguyễn Văn Hà

Trợ giúp viên chi nhánh TGPL số 1

nvha-stp@laocai.gov.vn

 

9

Nguyễn Mạnh Dương

Cán sự chi nhánh TGPL số 2

nmduong-stp@laocai.gov.vn

 

10

Hoàng Văn Bàn

Cán sự chi nhánh TGPL số 4

hvban-stp@laocai.gov.vn

 

11

Nguyễn Thị Hương Thủy

Trưởng chi nhánh TGPL số 6

nththuy-stp@laocai.gov.vn

 

12

Đỗ Thị Thu Ba

Cán sự chi nhánh TGPL số 7

dttba-stp@laocai.gov.vn

 

13

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trợ giúp viên

ntthien-stp@laocai.gov.vn

 

 

14

  Nguyễn Thế Hào

Nhân viên phòng HC-TH

nthao-stplaocai.gov.vn

 

15

  Nguyễn Thị Hà

  Cán bộ phòng HC-TH

ntha-stp@laocaigov.vn 

 

16

  Cù Thúy Minh

  Chuyên viên- Phòng PL LĐ-XH

ctminh-stp@laocai.gov.vn 

 

17

  Nguyễn Xuân Tuyền

  Chuyên viên- Phòng PL LĐ-XH

nxtuyen@laocai.gov.vn 

 

18

  Hà Thanh Quang

  Cán sự- Chi nhánh TGPL số 1

htquang-stp@laocai.gov.vn 

 

19

  Đỗ Thị Ngọc

  Cán sự- Chi nhánh TGPL số 2

dtngoc-stp@laocai.gov.vn 

 

20

  Lương Thị Chuyến

  Chuyên viên- CN TGPL số 3

ltchuyen-stp@laocai.gov.vn 

 

21

  Vàng Văn Kiên

  Cán sự- Chi nhánh TGPL số 3

vvkien-stp@laocai.gov.vn 

 

22

  Liệu Thị Thư

 Chuyên viên- CNTGPL số 4

ltthu-stp@laocai.gov.vn 

 

23

  Vương Văn Chung

  Cán sự- Chi nhánh TGPL số 5

vvchung-stp@laocai.gov.vn 

 

24

  Hoàng Thị Phương

 Cán sự- Chi nhánh TGPL số 6

htphuong@laocai.gov.vn 

 

25

26

  Trần Thị Mai

  Chuyên viên- CN TGPL số 7

ttmai-stp@laocai.gov.vn 

 

 

27

  Nông Thị Thúy Hằng

  Chuyên viên- CN TGPL số 8

ntthang@laocai.gov.vn 

 

28

  Lò Thị Thúy Ngọc

  Chuyên viên- CN TGPL số 8

lttngoc@laocai.gov.vn 

 

29

Hoàng Thị Diễm Hằng

Cán sự- Chi nhánh TGPL số 9

htdhang-stp@laocai.gov.vn 

 

XIII

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 

 

1

Phạm Ngọc Nghĩa

Giám đốc

pnnghia-stp@laocai.gov.vn

 

2

Trần Kiên

P.Giám đốc

tkien-stp@laocai.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Hồng Vân

Đấu giá viên

nthvan-stp@laocai.gov.vn

 

4

Lương Đức Thắng

Đấu giá viên

ldthang-stp@laocai.gov.vn

 

5

Trần Thị Hà

Chuyên viên

 ttha-stp@laocai.gov.vn  

 • Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 183
  • Trong tuần: 5 016
  • Tất cả: 1056766
  Đăng nhập