Lào Cai 22° - 24°
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh

TRUNGTÂM DỊCH VỤĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Cập nhật tháng3/2020

Giám đốc:

Phạm Ngọc Nghĩa

ĐT: 02143.663.168

P.Giám đốc:Nguyễn Hồng Vân


ĐT: 02143.822179

Đấu giá viên

Lương Đức Thắng

ĐT:02143.824.914
Phòng Hành Chính
Tổng Hợp


Lò Ánh Quỳnh


ĐT: 02143.822.867

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Việt Dương

Nguyễn Ngọc Thúy


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập