Lào Cai 26° - 27°
Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai - Thành tích nổi bật qua các năm

Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai được thành lập và đi vàp hoạt động từ tháng 10/1991 theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 25/10/1991 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập tổ chức các cơ quan chuyên môn, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh từ đó đến nay vẫn giữ nguyên tên gọi là Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch, chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật (Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp).

Qua các năn Sở Tư pháp đã đạt được một số thành tích nội bật như sau:

1. Năm 2000 Sở Tư pháp được Bộ Tư¬ pháp tặng “ Cờ thi đua xuất sắc” và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

2. Năm 2001 Sở Tư pháp được Thủ tư¬ớng Chính phủ tặng Bằng khen và UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”.

3. Năm 2002 Sở Tư pháp được Bộ Tư¬ pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

4. Năm 2003 Sở Tư pháp được Bộ Tư¬ pháp tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen.

5. Năm 2004 (Đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ), Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba, Bộ Tư pháp tặng bằng khen và UBND tỉnh tặng bằng khen.

6. Năm 2005 Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tặng bằng khen

7. Năm 2006 Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai được Bộ Tư pháp tặng cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh tặng bằng khen.

8. Năm 2007 Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen (Quyết định số 3066/QĐ-BTP ngày 29/12/2008);

9. Năm 2008 Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen (Quyết định số 2496/QĐ-BTP ngày 31/12/2007);

10. Năm 2009 Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen (Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 04/01/2010);

11. Năm 2010 Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (Theo Quyết định số 1481/QĐ-TTg ngày 17/8/2010); Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc (Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 16/5/2011).

12. Năm 2011 Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen (Theo Quyết định số 4514/QĐ-BTP ngày 21/12/2011 của Bộ Tư pháp và Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh (Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai).

13. Năm 2012 Sở Tư pháp được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc (Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 24/1/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai); Cờ thi đua xuất sắc cảu Chính phủ (Quyết định số 829/QĐ-TTg ngày 29/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ); Huân chương lao động hạng Nhì (Quyết định số 1775/QĐ-CTN ngày 31/10/2012 của Chủ tịch nước).

14. Năm 2013 Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc (Quyết định số 3132/QĐ-BTP ngày 25/12/2013 của Bộ Tư pháp).

15. Năm 2015 Sở Tư pháp được Bộ Tư tặng Bằng khen (Quyết định số 24/QĐ-BTP ngày 07/01/2015 của Bộ Tư pháp) và UBND tỉnh tặng bằng khen (Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai).

16. Năm 2016 Sở Tư pháp được UBND tỉnh tặng Bằng khen (Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai).


Văn phòng.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 666
  • Tất cả: 1,371,014
Đăng nhập