Lào Cai 20° - 23°
Quyết định số 126/QĐ-STP ngày 28/10/2021 Quyết định về việc ban hành Chương trình phối hợp về phổ biến, giao dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 126/QĐ-STP
Ngày ban hành 29/10/2021
Ngày hiệu lực 29/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định số 126/QĐ-STP ngày 28/10/2021 Quyết định về việc ban hành Chương trình phối hợp về phổ biến, giao dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm qd_126-ban_hanh_ke_hoach_lien_ngan20211028094844218_signed.pdf
Văn bản mới