Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
107/QĐ-STP 09/10/2023 Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2023
Lượt xem: 44
Tải về 0
108/QĐ-HĐPHLN 09/10/2023 Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại huyện Mường Khương và huyện Bảo Thắng
Lượt xem: 40
Tải về 0
44/QĐ-BTC 05/10/2023 Quyết định ban hành quy chế chấm thi cuộc thi báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 38
Tải về 0
208/STP-HCBTTP 10/03/2023 Về việc chẩn chỉnh hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 119
Tải về 0
26/KH-STP 01/03/2023 Kế hoạch tổ chức các hội nghị, tập huấn thuộc lĩnh vực Tư pháp năm 2023
Lượt xem: 112
Tải về 0
147/STP-VBQPPL 18/02/2023 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Lượt xem: 125
Tải về 0
02/CĐ-UBND 01/02/2023 Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 136
Tải về 0
77/STP-VP 18/01/2023 V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ chính thức năm 2022
Lượt xem: 169
Tải về 0
5/KH-STP 10/01/2023 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2023
Lượt xem: 195
Tải về 0
3347/QĐ-UBND 23/10/2018 Phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năm quản lý của UBND tỉnh Lào Cai;
Lượt xem: 130
Tải về 0
12