Tổng số: 59
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
414/KH-UBND 13/11/2023 Kế hoạch xây dựng xã phường thị trấn không có ma túy trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 10
Tải về 0
15/CT-UBND 10/11/2023 Chỉ thị về việc đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 11
Tải về 0
10/CT-UBND 15/08/2023 Về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 45
Tải về 0
04/CT-UBND 30/01/2023 Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Lượt xem: 134
Tải về 0
419/KH-UBND 28/12/2022 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 127
Tải về 0
408/KH-UBND 21/12/2022 Kế hoạch kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về giá, bình ổn thị trường cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 134
Tải về 0
17/CT-UBND 20/12/2022 Chỉ thị về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 124
Tải về 0
16/CT-UBND 09/12/2022 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Lượt xem: 148
Tải về 1
05/CT-UBND 10/05/2022 Chỉ thị tăng cường công tác quản lý Nhà Nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 183
Tải về 0
05/2022/QĐ-UBND 18/01/2022 Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 201
Tải về 3
123456