Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
29/QĐ-STP 08/03/2024 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 11
Tải về 0
121/QĐ-STP 03/11/2023 Về việc thành lập Hội đồng đánh giá công chức, viên chức Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 124
Tải về 0
117/QĐ-STP 30/10/2023 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 88
Tải về 0
116/QĐ-STP 25/10/2023 Quyết định về việc hỗ trợ biểu mẫu, sổ hộ tịch, sổ chứng thực năm 2023
Lượt xem: 103
Tải về 1
110/QĐ-STP 13/10/2023 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp Lào Cai
Lượt xem: 167
Tải về 0
105/QĐ-STP 26/09/2023 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra về tổ chức và hoạt động của tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 112
Tải về 0
80/QĐ-STP 29/06/2023 Về việc phân công hướng dẫn tập sự cho công chức
Lượt xem: 159
Tải về 0
70/QĐ-STP 23/06/2023 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác Bồi thường NN năm 2023
Lượt xem: 164
Tải về 0
2461/QĐ-BTP 16/12/2022 Quyết định về việc xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022
Lượt xem: 156
Tải về 0
41/QĐ-STP 12/05/2022 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 196
Tải về 0
123456