Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
79/KH-STP 29/12/2023 Kế hoạch triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2024 của Sở Tư pháp
Lượt xem: 48
Tải về 3
10/CT-UBND 15/08/2023 Về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 126
Tải về 0
68/KH-STP 30/12/2022 Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 tại Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 134
Tải về 0
69/KH-STP ngày 31/12/2021 31/12/2021 Triển khai hoạt động Cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 281
Tải về 0
434/KH-UBND ngày 28/12/2021 28/12/2021 Kế hoạch Triển khai công tác cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 302
Tải về 0
617/TTLLTPQG - HCTH 27/11/2020 V/v hướng dẫn thực hiện cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến
Lượt xem: 300
Tải về 1
1472/QĐ-UBND 25/06/2020 Quyết định về việc bãi bỏ các TTHC trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
Lượt xem: 235
Tải về 0
166/KH-UBND 11/06/2020 Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tỉnh Lào Cai năm 2020
Lượt xem: 228
Tải về 0
799/QĐ-UBND 31/03/2020 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 306
Tải về 0
411/QĐ-TTg 24/03/2020 Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp cung cấp Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
Lượt xem: 299
Tải về 0
123