Lào Cai 23° - 24°
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu văn bản 25/KH-STP
Ngày ban hành 10/07/2016
Ngày hiệu lực 10/07/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Hoàng Kim Thái
Tài liệu đính kèm 25.kh-stp.pdf
Văn bản mới