Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/CT-UBND 10/11/2023 Chỉ thị về việc đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 11
Tải về 0
10/CT-UBND 15/08/2023 Về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 45
Tải về 0
04/CT-UBND 30/01/2023 Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Lượt xem: 134
Tải về 0
01/CT-BTP 04/01/2023 Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Lượt xem: 167
Tải về 0
17/CT-UBND 20/12/2022 Chỉ thị về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 124
Tải về 0
16/CT-UBND 09/12/2022 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Lượt xem: 148
Tải về 1
05/CT-UBND 10/05/2022 Chỉ thị tăng cường công tác quản lý Nhà Nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 183
Tải về 0
17/CT-UBND 20/12/2021 Chỉ thị về một số giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 218
Tải về 0
12 /CT-UBND 30/10/2020 Về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 301
Tải về 0
12/CT-UBND 09/09/2020 Chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 209
Tải về 1
12