Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/CT-BTP 04/01/2023 Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Lượt xem: 199
Tải về 0
2461/QĐ-BTP 16/12/2022 Quyết định về việc xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022
Lượt xem: 152
Tải về 0
4478/KH-BTP 11/11/2022 Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai công tác năm 2023
Lượt xem: 164
Tải về 0
876/STP-PBGBPL 30/09/2022 Về việc hướng dẫn đánh giá, tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
Lượt xem: 271
Tải về 1
1312/TB-HVTP 28/05/2022 Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề Thừa phát lại khóa II năm 2022 (theo phương thức trực tuyến kết hợp tập trung)
Lượt xem: 201
Tải về 0
704/QĐ-BTP 26/04/2022 Quyết định ban hành Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022
Lượt xem: 190
Tải về 0
7/KH-STP 14/01/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2022
Lượt xem: 226
Tải về 1
4498/KH-BTP 02/12/2020 Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và triển khai công tác năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025
Lượt xem: 257
Tải về 0
617/TTLLTPQG - HCTH 27/11/2020 V/v hướng dẫn thực hiện cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến
Lượt xem: 299
Tải về 1
1472/QĐ-UBND 25/06/2020 Quyết định về việc bãi bỏ các TTHC trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
Lượt xem: 232
Tải về 0
123