Lào Cai 26° - 27°
Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai công tác năm 2023
Số ký hiệu văn bản 4478/KH-BTP
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày hiệu lực 10/11/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai công tác năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Lê Thành Long
Tài liệu đính kèm 4478.pdf
Văn bản mới