Tổng số: 79
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1236/STP-HCBT 14/11/2023 V/v tăng cường thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công chứng, chứng thực
Lượt xem: 9
Tải về 0
1224/STP-PBGDPL 10/11/2023 V/v thông báo lịch kiểm tra công tác hoà giải ở cơ
Lượt xem: 12
Tải về 0
121/QĐ-STP 03/11/2023 Về việc thành lập Hội đồng đánh giá công chức, viên chức Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 32
Tải về 0
1172/STP-VP 01/11/2023 V/v đề nghị báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ; định hướng nhiệm vụ công tác từ nay đến hết nhiệm kỳ và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024
Lượt xem: 17
Tải về 0
117/QĐ-STP 30/10/2023 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 25
Tải về 0
1152/STP-VBQPPL 26/10/2023 V/v rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế hoạch đầu tư và thống kê
Lượt xem: 29
Tải về 0
116/QĐ-STP 25/10/2023 Quyết định về việc hỗ trợ biểu mẫu, sổ hộ tịch, sổ chứng thực năm 2023
Lượt xem: 32
Tải về 0
1148/STP-PBGDPL 25/10/2023 V/v thông báo lịch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Lượt xem: 29
Tải về 0
110/QĐ-STP 13/10/2023 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp Lào Cai
Lượt xem: 48
Tải về 0
1089/STP-PBGDPL 12/10/2023 V/v phát động hưởng ứng Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu tượng (logo), khẩu hiệu (slogan) và mô phỏng ứng dụng điện tử (app) của Bộ pháp điển Việt Nam”
Lượt xem: 48
Tải về 0
12345678