Lào Cai 26° - 28°
Kế hoạch tổ chức các hội nghị, tập huấn thuộc lĩnh vực Tư pháp năm 2023
Số ký hiệu văn bản 26/KH-STP
Ngày ban hành 01/03/2023
Ngày hiệu lực 01/11/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức các hội nghị, tập huấn thuộc lĩnh vực Tư pháp năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm ke_hoach_to_chuc_hoi_nghi_tap_20230301074233009_signed-dau-do.pdf
Văn bản mới