Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4478/KH-BTP 11/11/2022 Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai công tác năm 2023
Lượt xem: 137
Tải về 0
1312/TB-HVTP 28/05/2022 Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề Thừa phát lại khóa II năm 2022 (theo phương thức trực tuyến kết hợp tập trung)
Lượt xem: 167
Tải về 0
704/QĐ-BTP 26/04/2022 Quyết định ban hành Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022
Lượt xem: 158
Tải về 0
4498/KH-BTP 02/12/2020 Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và triển khai công tác năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025
Lượt xem: 228
Tải về 0
646/QĐ-UBND 16/03/2020 Quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025
Lượt xem: 237
Tải về 0
3186/QĐ-BTP 30/12/2019 Quyết định phê duyệt và công bố 10 sự kiện nội bật năm 2019 cảu Ngành Tư pháp
Lượt xem: 334
Tải về 0
632/TB-HVTP 27/06/2019 Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa VII
Lượt xem: 203
Tải về 0
03/2019/TT-BTP 20/03/2019 Thông tư Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Lượt xem: 178
Tải về 0
80/QĐ-BTP 15/01/2019 Quyết định ban hành chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Lượt xem: 115
Tải về 0
13/BC-BTP 15/01/2019 Báo có tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019
Lượt xem: 398
Tải về 0
12