Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
41/QĐ-STP 12/05/2022 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 195
Tải về 0
12/CT-UBND 09/09/2020 Chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 242
Tải về 1
376/KH-UBND 11/12/2019 Kế hoạch Hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai năm 2020
Lượt xem: 390
Tải về 0
1462/QĐ-UBND 27/05/2019 Quyết định ban hành Quy định về bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 266
Tải về 0
3347/QĐ-UBND 23/10/2018 Quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 154
Tải về 0
3299/QĐ-UBND 18/10/2018 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 138
Tải về 0
261/TB-VPUBND 18/07/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT tỉnh, Chủ tịch Hội đồng ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh
Lượt xem: 180
Tải về 0