Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
414/KH-UBND 13/11/2023 Kế hoạch xây dựng xã phường thị trấn không có ma túy trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 10
Tải về 0
62/KH-STP 05/09/2023 Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt IV năm 2023
Lượt xem: 109
Tải về 2
60/KH - HĐPHLN 14/08/2023 Kiểm tra liên ngành về phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023
Lượt xem: 72
Tải về 0
55/KH-STP 12/07/2023 Kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai hoạt động về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2023
Lượt xem: 118
Tải về 0
54/KH-STP 07/07/2023 Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt III năm 2023
Lượt xem: 100
Tải về 0
51/KH-STP 19/06/2023 Kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 107
Tải về 1
52/STP-KH 19/06/2023 Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 101
Tải về 0
42/KH-STP 26/04/2023 Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 của Sở Tư pháp
Lượt xem: 104
Tải về 0
39/KH-STP 07/04/2023 Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 104
Tải về 0
4/KH-STP 09/01/2023 Kế hoạch hoạt động của Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 117
Tải về 0
12345