Lào Cai 26° - 28°
Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề Thừa phát lại khóa II năm 2022 (theo phương thức trực tuyến kết hợp tập trung)
Số ký hiệu văn bản 1312/TB-HVTP
Ngày ban hành 28/05/2022
Ngày hiệu lực 28/09/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề Thừa phát lại khóa II năm 2022 (theo phương thức trực tuyến kết hợp tập trung)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trương Thế Cô
Tài liệu đính kèm 6696_20221013024249590590.pdf
Văn bản mới