Lào Cai 26° - 27°
Quyết định về việc xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2461/QĐ-BTP
Ngày ban hành 16/12/2022
Ngày hiệu lực 16/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm quytnhxphngstphpsignedsigned_20221217043427304.pdf
Văn bản mới