Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2022
Số ký hiệu văn bản 7/KH-STP
Ngày ban hành 14/01/2022
Ngày hiệu lực 14/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm kh_-so-07-stp_trien_khai_nhiem_vu_20220220114044625179_signed.pdf
Văn bản mới