Lào Cai 26° - 28°
Chỉ thị về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Số ký hiệu văn bản 17/CT-UBND
Ngày ban hành 20/12/2022
Ngày hiệu lực 20/12/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Hình thức văn bản Chỉ Thị
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm chi-thi-so-17.pdf
Văn bản mới