Chỉ thị về một số giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Số ký hiệu văn bản 17/CT-UBND
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày hiệu lực 20/12/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị về một số giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Hình thức văn bản Chỉ Thị
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm chi-thi-so-17-cua-ubnd-tinh.pdf
Văn bản mới