Lào Cai 26° - 28°
Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 tại Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 68/KH-STP
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 tại Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm kh_kiemsoattthc_2023_22123012420221230030307882_signed.pdf
Văn bản mới