Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 103/QĐ
Ngày ban hành 31/10/2021
Ngày hiệu lực 31/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm quyet_dinh_kien_toan_bcd_qcdc_20210827030210009_signed.pdf
Văn bản mới