Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin và chuyển đổi số năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 67/KH-STP
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày hiệu lực 30/12/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin và chuyển đổi số năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm kh_ung_dung_cntt_2022_cua_so_t20211230031516487_signed.pdf
Văn bản mới