Kế hoạch kiểm soát, rà soát đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 tại Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 68/KH-STP ngày 30/12/2021
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày hiệu lực 30/12/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm soát, rà soát đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 tại Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm kh_kiemsoattthc_2022_21123002320211230032447550_signed.pdf
Văn bản mới