Lào Cai 20° - 23°
Kế hoạch Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 41/KH-STP
Ngày ban hành 12/05/2022
Ngày hiệu lực 12/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm ke_hoach_tuyen_dung_nam_2022_-20220512045255297_signed.pdf
Văn bản mới