Lào Cai 26° - 29°
V/v đôn đốc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Cải thiện Chỉ số hiệu quả Quản trị (PAR INDEX) và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI)
Số ký hiệu văn bản 659/STP-VP
Ngày ban hành 04/08/2022
Ngày hiệu lực 04/08/2022
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Cải thiện Chỉ số hiệu quả Quản trị (PAR INDEX) và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm cong_van_don_doc_cong_tac_cai_20220804090051275_signed.pdf
Văn bản mới