Lào Cai 26° - 28°
V/v khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2022
Số ký hiệu văn bản 966/STP-VBQPPL
Ngày ban hành 19/10/2022
Ngày hiệu lực 19/10/2022
Trích yếu nội dung V/v khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm CV_phoi_hop_khao_sa20221019032044557_Signed.pdf
Văn bản mới