Lào Cai 23° - 25°
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 40/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/12/2022
Ngày hiệu lực 07/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 40_nq_ke_hoach_pt_kt_20221209120221209111206875_signed_20221209113727378.pdf
Văn bản mới