Lào Cai 26° - 27°
V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ chính thức năm 2022
Số ký hiệu văn bản 77/STP-VP
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày hiệu lực 15/01/2023
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ chính thức năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Trần Xuân Hưng
Tài liệu đính kèm cong_van_don_doc-77_bao_cao_chinh20230118083055651_signed.pdf
Văn bản mới