Lào Cai 26° - 29°
Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 39/KH-STP
Ngày ban hành 07/04/2023
Ngày hiệu lực 07/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm kh_39-trien_khai_papi_nam_2023_2320230407025235819_signed.pdf
Văn bản mới