Lào Cai 20° - 21°
Kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 51/KH-STP
Ngày ban hành 19/06/2023
Ngày hiệu lực 19/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ke_hoach_kiem_tra_chuan_tcpl_n20230619032437308_signed.pdf
Văn bản mới