Lào Cai 20° - 21°
V/v đôn đốc việc triển khai và báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Số ký hiệu văn bản 667/STP-VBQPPL
Ngày ban hành 28/06/2023
Ngày hiệu lực 28/06/2023
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc việc triển khai và báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-667_don_doc_bc_luat_cc_tt20230628105927942_signed.pdf
Văn bản mới