Lào Cai 20° - 22°
Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt III năm 2023
Số ký hiệu văn bản 54/KH-STP
Ngày ban hành 07/07/2023
Ngày hiệu lực 07/07/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt III năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Thị Thúy
Tài liệu đính kèm ke_hoach_pbgdpl_dot_iii_nam_2020230707032159207_signed-ban-do.pdf
Văn bản mới