Lào Cai 20° - 22°
Kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai hoạt động về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2023
Số ký hiệu văn bản 55/KH-STP
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 12/07/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai hoạt động về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm ke_hoach_ngay_toan_dan_phong_c20230712092733103_signed.pdf
Văn bản mới