Lào Cai 20° - 22°
V/v xây dựng Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tư pháp
Số ký hiệu văn bản 825/STP-VP
Ngày ban hành 14/08/2023
Ngày hiệu lực 14/08/2023
Trích yếu nội dung V/v xây dựng Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tư pháp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm cv_xay_dung_vi_tri_viec_lam_gu20230814023106287_signed.pdf
Văn bản mới