Lào Cai 23° - 26°
V/v phát động hưởng ứng Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu tượng (logo), khẩu hiệu (slogan) và mô phỏng ứng dụng điện tử (app) của Bộ pháp điển Việt Nam”
Số ký hiệu văn bản 1089/STP-PBGDPL
Ngày ban hành 12/10/2023
Ngày hiệu lực 12/10/2023
Trích yếu nội dung V/v phát động hưởng ứng Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu tượng (logo), khẩu hiệu (slogan) và mô phỏng ứng dụng điện tử (app) của Bộ pháp điển Việt Nam”
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Thị Thúy
Tài liệu đính kèm cv_1089-trien_khai_thi_sang_tac_log20231012041658671_signed.pdf
Văn bản mới