Lào Cai 23° - 26°
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 110/QĐ-STP
Ngày ban hành 13/10/2023
Ngày hiệu lực 13/10/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm quyet_dinh_110-kien_toan_hd_sang_k20231013032311582_signed.pdf
Văn bản mới