Lào Cai 23° - 24°
V/v thông báo lịch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Số ký hiệu văn bản 1148/STP-PBGDPL
Ngày ban hành 25/10/2023
Ngày hiệu lực 25/10/2023
Trích yếu nội dung V/v thông báo lịch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Thị Thúy
Tài liệu đính kèm cv_thong_bao_lich_kiem_tra_pbg20231025020128155_signed.pdf
Văn bản mới