Lào Cai 23° - 24°
V/v rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế hoạch đầu tư và thống kê
Số ký hiệu văn bản 1152/STP-VBQPPL
Ngày ban hành 26/10/2023
Ngày hiệu lực 23/10/2023
Trích yếu nội dung V/v rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế hoạch đầu tư và thống kê
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm vb_don_doc_ket_qua_ra_soat_lin20231026024846497_signed.pdf
Văn bản mới