Lào Cai 23° - 25°
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 117/QĐ-STP
Ngày ban hành 30/10/2023
Ngày hiệu lực 30/10/2023
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm qd_117thanh_lap_doan_ktr_2320231030023930480_signed.pdf
Văn bản mới