Lào Cai 22° - 25°
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 58/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày hiệu lực 08/12/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 58_nq_ktxh_2024_2023121409315320231214093436135_signed_20231214014738777.pdf
Văn bản mới