Lào Cai 22° - 25°
Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 tại Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 78/KH-STP
Ngày ban hành 28/12/2023
Ngày hiệu lực 28/12/2023
Trích yếu nội dung Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 tại Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Sở Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Quỳnh
Tài liệu đính kèm kh_78-kiemsoattthc_2024_20231229020231229023224899_signed.pdf
Văn bản mới